Nečekat, až někdo laskavě zveřejní podstatné informace o penězích pro zemědělce, farmáře, chovatele, majitele pozemků nebo zpracovatelů zemědělské produkce. Takové bylo téma bezplatného počítačového kurzu pro uvedené skupiny, které si po jeho absolvování mohly dokázat sami na webových stránkách ministerstva zemědělství zjistit, na jaké dotace nebo granty mají nárok a co pro jejich získání udělat.
„Pro malý zájem ze strany regionálních podnikatelů v zemědělství vedení obecně prospěšné společnosti připravovaný kurz v pondělí zrušilo,“ informovala Lucie Jílková z českobudějovické agentury.
Zemědělcům z Benešovska i Táborska a Písecka měli přednášet lektoři z oblasti informačních technologií a odborná témata měli prezentovat externisté, mimo jiné z Jihočeské Univerzity.
Rovněž orientace ve vyhláškách ministerstva životního prostředí nebo rozhodnutí krajského úřadu týkající se ekozemědělství nebo agroturistiky bude farmářům při další produktivní činnosti chybět.
„Účastníci kurzu si mohli kromě základů práce s počítačem, seznámení s textovými a tabulkovými editory, internetem i elektronickou poštou osvojit základní legislativu nutnou pro chod zemědělského podniku,“ vysvětlila Lucie Jílková z agentury, jež v Sedlci-Prčici bezplatné proškolení připravovala.
Náklady na uspořádání dalšího vzdělávání měla uhradit z fondu pro rozvoj venkova Evropská unie.
„Majitelé farem z okolí si mohli s odbornou pomocí vyhodnotit fungování svého vlastního hospodářství a osvojit evidenci půdy i zvířat,“ doplnila manažerka.