Situace je o to horší, že dvakrát denně si právě tudy krátí cestu žáci z blízké Základní školy Vorlina. Mnohé z děti se po náročném školním dni při vstupu na koleje ani nerozhlížejí. Situace na vlašimském nádraží se podobá Benešovské, pouze s tím rozdílem, že zde neprojíždějí rychlíky a kolejí je také poněkud méně. I tak se ale jedná o nebezpečné počínání, které by snadno mohlo skončit tragédií.
„To je opravdu špatné a hodně nebezpečné, i když tudy vede pouze lokální trať z Benešova do Trhového Štěpánova. Upozorňoval jsem na tuto situaci už při rekonstrukci nádraží. Bohužel takhle to vypadá. Nápravu by mělo zjednat město Vlašim ve spolupráci s Českými drahami,“ poukazuje na ohrožení lidí a ukazuje na koleje přebíhající děti dopravní expert Bohumil Rak. Podle něho by přecházení kolejiště mělo být buď zlegalizováno nebo jasným značením zakázáno. Při porušení zákazu by pak měla být udělována sankce a v případě dětí věc řešena s jejich zákonnými zástupci. Dopravní odborník a bývalý člen dopravní komise MěÚ Vlašim však odmítá, aby se zodpovědné úřady a organizace tvářily, že nic nevidí, a zaujímaly polohu mrtvého brouka.
Největší frekvence dětí vcházejících do kolejiště je v ranních a odpoledních hodinách, ve špičkách, kdy končí školy a zároveň přijíždějí a odjíždějí spoje hromadné přepravy. To situace na kolejišti vlašimského nádraží připomíná spíše korzo. Přednosta vypravuje odpolední vlak do Benešova a dětí na kolejích si nevšímá. Po signálu se vrací zpět do kanceláře.
„To budou nejspíš děti, které bydlí někde v sousedství nádraží,“ domnívá se vlašimský starosta Luděk Jeništa. Fakt, že by se mohlo jednat o hromadné počínání školáků, zavrhuje. Situaci ale i tak považuje vedení města za nebezpečnou a nedořešenou, a uvažuje o regulaci pohybu přes kolejiště například světelným značením pro chodce, které by mohlo být napojeno na závory nebo obsluhováno z kanceláře Českých drah.
„Dráhy ale určitě přechod lidí přes koleje nepovolí,“ říká ale vzápětí vlašimský starosta a zda tam mohou zasahovat městští strážníci, když jde o pozemky a zařízení Českých drah, není přesvědčen. Pohybem dospělých i dětí v nádražním kolejišti by se měla zabývat komise dopravy vlašimského úřadu.

KAREL CHLUMEC