Mladé adepty na kosmonauty během třídenního klání čekaly zdravotní, fyzické a psychologické testy, zkouška z angličtiny i poznávání hranic jejich limitů.

„Expedice Mars je unikátní mezinárodní česko-slovenská soutěž pro mladé zájemce o kosmonautiku, astronomii a další vědecké obory ve věku třináct až osmnáct let," uvedl Slávek Hrzal, admirál Expedice Mars s tím, že cílem projektu simulovaných letu dětských posádek do vesmíru je popularizace moderních trendů vědeckého výzkumu vesmíru, vzbuzení zájmu o vědu a techniku. Patrony soutěže jsou první československý kosmonaut Vladimír Remek a první slovenský kosmonaut Ivan Bella.

Druhý den semifinále na Slovensku přišly na řadu první přednášky a zahájení prací na odbornostních projektech. Lukáš se sice mezi finálovou dvanáctičlennou posádku, která bude pokračovat s dalším výcvikem v libereckém science centru iQLandia a v Centru mladých kosmonautů v belgickém Transinne neprobojoval, ale i přes to s nadšením čeká na další rok, aby se mohl opět pokusit o vítězství.

KAREL CHLUMEC