Osm zástupců mají školy z Benešovska v krajském finále mezinárodní ekologické středoškolské soutěži Enersol 2008, kam postoupilo dvanáct vybraných prací ze čtyřiačtyřiceti přihlášených. „Je to úspěch,“ stručně zhodnotil vystoupení středních škol z regionu Jiří Kotouč, ředitel ISŠT Benešov, která je zároveň regionálním konzultačním a vzdělávacím centrem pro ostatní školy ve Středočeském kraji.
Ekologická soutěž na téma Jak studenti hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí v dopravě ve svém okolí – aktuální problémy současné Evropy, má letos čtvrté pokračování. Cílem pořadatelů je opětovně zavést do škol téma obnovitelných zdrojů, které se postupem času vytratilo z výuky a dostat ho do podvědomí nastupující generace. Snahou organizátorů je proto vtáhnout a zapojit co největší počet škol.
„Soutěž má velkou podporu nejvyšších republikových orgánů, u jejího zrodu stál například současný ministr životního prostředí Martin Bursík,“ říká Jiří Kotouč s tím, že zájem škol i krajů o soutěž každoročně stoupá. „Jenom na Benešovsku se letos přihlásilo sedm škol,“ dodal.
Obsah práce studentů musí být zaměřen na popis technologie využívající obnovitelný zdroj energie, popis a charakteristika místa, kde je objekt postaven a vlastní hodnocení studenta zaměřené na přínosy nebo naopak nevýhody ve využití instalovaného zařízení. „Smyslem soutěže je využít talent studentů a jejich schopnost poukázat i na nedostatky,“ doplnil ředitel úspěšné školy, jejíž studenti dosavadní krajská kola vyhráli.
Účast v soutěži přispívá ke tvorbě školních vzdělávacích programů s tématikou alternativních energií a alternativních pohonů v dopravě, zvyšuje znalosti žáků škol z oblasti obnovitelných zdrojů energie. „Do této problematiky zapojujeme stále větší počet žáků. Toto téma dostává více prostoru v osnovách odborných předmětů. Reagujeme tím na závazek České republiky o zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů,“ upřesnil Jiří Kotouč.
V Přístupové dohodě z Athén
z března 2003 se ČR zavázala zvýšit podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie do roku 2010 z necelých 3% na 8% z celkového objemu vyrobené elektřiny.
O letošním vítězi krajského kola se rozhodne 22. února v prostorách Hotelu Pošta. Zde se finalisté budou se svými soutěžními pracemi prezentovat před hodnotitelskou komisí. Soutěž Enersol 2008 pak pokračuje v březnu celostátním kolem v Plzni, kde se utkají výběry jednotlivých krajů. Družstvo Středočechů utvoří, kromě vítěze, ještě studenti, kteří se umístí na druhém až pátém místě. Vyvrcholením soutěže je mezinárodní finále o měsíc později za účasti Slovenska, Polska, Německa a Česka.