Skvělého úspěchu dosáhli zástupci středních škol na Benešovsku. V krajském kole studentské soutěže ministerstva školství a mládeže Enersol 2008 obsadili třetí, čtvrté, páté a šesté místo. Z více než čtyř desítek prací vybrala porota jako nejlepší solární energii Jána Hýbka ze SPŠ a VOŠ Kladno.
Ekologická soutěž na téma Jak studenti hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí v dopravě měla letos čtvrté pokračování. Obsah práce studentů musí být zaměřen na popis technologie využívající obnovitelný zdroj energie, popis a charakteristiku místa, kde je objekt postaven, a vlastní hodnocení studenta zaměřené na přínosy nebo naopak nevýhody ve využití instalovaného zařízení.
Nejúspěšnějším zástupcem z Benešovska se stal loňský vítěz, Jiří Peroutka z ISŠT Benešov, který skončil třetí. Tentokrát soutěžil na téma Inteligentní dům. „Zdálo se mi zajímavé. To je i důvod, proč jsem si ho vybral. Pokud bych měl dostatek peněz, do budoucna bych si podobný dům rád pořídil,“ uvedl.
Krajského kola se zúčastnilo 14 středních škol. Ve včerejším finále, které se odehrálo v prostorách městského divadla, prezentovalo svůj projekt 12 vybraných soutěžících. Mezi nimi měla svá dvě želízka SZŠ Benešov, která se letos zúčastnila poprvé. „Jsem moc ráda, že naše studenty tato problematika zajímá, a zároveň příjemně překvapena, že se děvčata dostala až mezi nejlepší,“ uvedla ředitelka Jana Vaněčková.
Soutěžilo se také v nezávislé kategorii, kde si soutěžící mohou zvolit formu, která je jim blízká z hlediska nadání a schopností. Zde si nejlépe vedli Jindřich Pěkný z ISŠT Benešov a Pavel Matějovský ze SOŠ Černoleská Benešov.
„Na obnovitelné zdroje energie pohlížíme jako na výzvu dneška, na výzvu k zabezpečení odpovídajícího profilu našeho absolventa školy podle požadavků postupující globalizace světového hospodářství,“ říká Jiří Kotouč, ředitel ISŠT, která je konzultačním centrem pro ostatní školy v kraji.
„Letošní ročník podpořilo devět krajů, což je značný posun. Má kvalitativní růst nejen z hlediska základny učitelské, školské a soutěžících, ale i v partnerské základně škol, která se už za ty roky vytvořila,“ řekl duchovní otec soutěže Jiří Herodes.
Enersol 2008 pokračuje celostátním finále, které se uskuteční na konci března v Plzni. Družstvo Středočechů tvoří kromě vítěze ještě studenti na druhém až pátém místě, Pavel Penc z ISŠT Mělník, Jiří Peroutka a Martin Vanický z ISŠT Benešov a Alena Křížová z vlašimského gymnázia.