Tak k tomu přistupují například v Benešově. Základní cestou k úsporám je pojmenování toho, kde peníze nejvíce unikají. Právě proto Benešov nechal od pražské společnosti EnerSolutio vypracovat strategický dokument s názvem Místní energetická koncepce města Benešova. „To je materiál, který navrhuje řešení úsporných opatření, ale úzce to souvisí se zatím připravovaným zákonem o komunitní energetice,“ vysvětlil benešovský starosta Jaroslav Hlavnička.

Nový zákon, který umožní samosprávám vyrábět elektřinu a spotřebovávat ji přímo v místě vzniku, by měl podle starosty platit od Nového roku 2024. V tu dobu už by Benešov měl být připravený. Energetická koncepce totiž popisuje, jak co v obecních objektech funguje. Zjišťování se zaměřilo na to, jak tam využívají technologie odebírající elektřinu, jak se tam topí a v jaké stavu obecně tamní technologie jsou. Důležité pro správné budoucí rozhodnutí o tom, jak ještě více ušetřit, je ale i zjištění, v jakém stavu je plášť budovy a jaká tam jsou okna.

Mezi návrhy na řešení úsporných opatření jsou proto například i změna pláště budovy nebo jeho části, celková či částečná výměna osvětlení, výměna zdrojů vytápění, instalace systémů vzdáleného řízení TRV ventilů na radiátorech, instalace vzduchotechnické jednotky se systémem pro zpětné získávání tepla a samozřejmě vybudování fotovoltaické elektrárny bez akumulace energie. Některé záležitosti, jako je zateplování budov s výměnou oken nebo výměna osvětlení za to s úspornými LED diodami už v Benešově už spustili. Jiné, jako třeba budování fotovoltaických elektráren, jsou zatím v přípravě.

„Kvůli zjištění skutečné situace bylo navštíveno celkem 32 objektů, které zahrnovaly například domy s pečovatelskou službou, budovy městského úřadu, základní a mateřské školy nebo objekty pro kulturu. Vybrány byly ve spolupráci s vedením města Benešova na základě jejich vyšší energetické náročnosti, vysokého potenciálu energetických úspor a možnosti ovlivnění provozu, resp. spotřeb energie objektu z pozice města,“ uvádí v dokumentu firma EnerSolutio.

„Základem budoucích úspor bude vybudování fotovoltaických elektráren na našich objektech. Prozatím máme v plánu jich postavit sedm. Máme je už vyprojektované a požádali jsme, i kvůli vybudování kogenerační jednotky v Bezručově ulici, o dotace,“ připomněl starosta Hlavnička. Ale bez zákona o komunitní energetice by se investice do solárů investorovi vracely dlouhé roky. Cílem města proto je napojit všechny obecní objekty na vlastní zdroj elektřiny a to, bez uvedení nové normy v život, nepůjde.

„Díky tomu zákonu budeme moci předávat elektřinu mezi jednotlivými našimi objekty včetně našich obchodních společností stoprocentně vlastněných městem. Propojeny by nakonec měly být všechny městské budovy,“ připomněl starosta. Benešov by podle něj chtěl jít ještě dál. Napájení městských budov by se mělo v budoucnu týkat i samotných městských bytů. Těch má město i po privatizaci stále téměř dva tisíce. „Záležitost je to ale hodně složitá. Jde také o to, aby nebyli odběrem městské elektřiny zvýhodnění jen někteří lidé, ale všichni nájemníci městských bytů,“ dodal benešovský starosta Jaroslav Hlavnička.