Úřad totiž nabízí ideální 2/14 pozemku s celkovou výměrou 852 metrů, což přestavuje 122 metrů. Pozemek je účelovou komunikací navazující na obslužnou komunikaci procházející osadou Radotínek a má nyní celkem deset vlastníků. Pro koupi musí zájemce počítat s tím, že vyvolávací cena je 6600 korun a příhoz stanovuje aukční řád na nejméně 300 korun.