„Nejsme schopni dodržet nařízení vlády zajišující ve vagonech bezpečný prostor pro cestující. Musíme počkat na další uvolnění,“ vysvětlil ředitel Technických služeb Benešov Bohumil Rataj.