Dvě desítky členů bývalého občanského fóra (OF) a stávkového výboru Blanických strojíren ve Vlašimi se sešly, aby si připomněly události z listopadu 1989. Mnozí z příchozích se řadu let neviděli a diskuse někdejších aktivistů u příležitosti Dne za svobodu a demokracii byla občas vzrušená podobně, jako před dvaceti lety.

„Lidé spjatí s minulým režimem se dostali do vysokých státních funkcí a svojí nemorálností, nepoctivostí a spoluprací s mafií zapřičinili dnešní rozklad společnosti,“ zdůraznil nedostatečné vyrovnání se s minulostí signatář charty z Chotýšan František Innemann.

Současně také uvedl, že je smutné, že na tak důležité výročí, kdy slavíme vítězství boje za svobodu, nevzpomněl nikdo z vedení vlašimské radnice.

„Nevyšlo ani žádné oficiální prohlášení v posledním Zpravodaji, ani žádnou třeba jen drobnou vzpomínku tomuto výročí nevěnovali,“ poznamenal Innemann za souhlasu ostatních členů bývalého Občanského fóra.

Někteří z pamětníků, kteří se dostavili na setkání v kostele CČSH hodnotí polistopadový vývoj veskrze pozitivně, jiní naopak vyjádřili své zklamání ze současných špatných mezilidských vztahů a kritizovali i problémy v ekonomice.

Na místě setkání byla k dispozici řada dobových materiálů a ti, kteří nezapomněli na svou minulost, aby nebyli nuceni ji prožít znova, oznámkovali svou spokojenost s jednotlivými oblastmi života.

„Zlepšení zaznamenali členové bývalého OF ve službách, kultuře a cestovním ruchu. Kladně zhodnotili také zlepšující se vzhled Vlašimi. Záporné body pak dostala nedostatečná ochrana před vandalizmem,“ uvedl organizátor pamětnického setkání Zdeněk Krušina.

„Špatné je i to, že v zastupitelstvu je hodně komunistů a malý zájem a neochota státních úředníků,“ doplnili další z těch, kteří před dvaceti lety na malém městě bourali bývalý režim.

KAREL CHLUMEC