O jednoho strážníka hodlá vedení bystřické radnice posílit řady městské policie.
„Tento krok vyvolává především fakt, že se městská policie málo objevuje v osadách. Poslední dobou se rozmáhá drobná kriminalita a vandalství v Bystřici, strážníci by se měli více zaměřit také na řidiče, kteří parkují v pěší a obytné zóně,“ zdůvodňuje potřebu navýšení počtu strážníků z jednoho na dva bystřický starosta Daniel Štěpánek. Ten by měl do příštího řádného zasedání zastupitelstva, konaném v průběhu měsíce března, vypracovat koncepci, o které se bude jednat. Podle starosty jsou zastupitelé ke změně nakloněni. Se dvěma strážci zákonu se počítá i v městském rozpočtu. „Rozhodne předložená koncepce, zda bude efektivní. V první řadě to je o lidech, kteří slouží,“ poznamenal Štěpánek s tím, že by chtěli pokrýt nejen dopolední a odpolední čas, ale i podvečerní a večerní hodiny, a to především v pátek a v sobotu. Bystřice sice má kamerový systém, který monitoruje náměstí, hlavně oblast kašny, ale ten podle Štěpánka vše nevyřeší. „Po spuštění systému se mládež přemístila ke stadionu nebo do vzdálenější lokality od centra.
Pokud zastupitelstvo města odsouhlasí předloženou koncepci, mohli by dva strážníci začít fungovat v průběhu druhé poloviny roku.