Splývání okraje silnice s krajnicí a příkopem, což se děje výrazně také za soumraku nebo svítání, může velmi účinně eliminovat vodorovné dopravní značení. Pověstná bílá lajna podél krajnice ale na většině silnic Benešovska chybí. To v zastavěných oblastech je lajn na silnicích a křižovatkách dost. Je to dobře, i když řidiči místem většinou jezdí podle pravidel, tedy padesátikilometrovou rychlostí.

Další příspěvek k bezpečnému průjezdu sídla dostali motoristé v centru městyse Netvořice. Vedle vyznačení okrajů nově rekonstruované krajské silnice upozorní motoristy na chodce také zebra. Pěší by však neměli zapomínat na to, že nemají absolutní přednost před vozidly, a řidiči zase na to, že například při posuzování kolize s chodcem, budou vyšetřovatelé k přechodu připočítávat i pět metrů dlouhé pásmo před a za ním.