Nakonec rada města rozhodla, že stavět bude společnost Sládek group. Ta radní přesvědčila především cenou. Družinu slibovala postavit za 130 milionů korun bez DPH. Jenže, uplynulo několik týdnů a všechno je jinak. „Na základě námitek společnosti, která se umístila v tendru na druhém místě jsme zrušili původní rozhodnutí rady a zakázku přidělili právě této firmě,“ potvrdil místostarosta Benešova Roman Tichovský.

Nová budova ZŠ Dukelská v Benešově - vizualizace interiéru:

Zdroj: Youtube

Námitky k původnímu výsledku výběrového řízení se přitom opíraly o problematiku referencí vítězné firmy. Celý proces, respektive rozhodnutí rady ze závěru loňska při další neveřejné schůzi radní revokovali. Stalo se tak 21. února, kdy tento orgán své tehdejší usnesení zrušil v plném rozsahu. Současně rada pověřila Odbor rozvoje a investic zabezpečit provedení potřebných úkonů. Tak se i stalo a devítičlenná rada města pak projednala a schválila nového dodavatele. Akci oficiálně nazvanou Výstavba budovy pro potřeby školy/školských zařízení v ulici Dukelská – Design and Build radní přiklepli pražské akciové společnosti VCES. Ta nabídla městu, že družinu postaví za celkovou částku téměř 149 milionů korun bez DPH.

Nová budova ZŠ Dukelská v Benešově - vizualizace exteriéru:

Zdroj: Youtube

Pak Benešov čekal předepsanou lhůtu na případné další námitky. Ty nakonec na radnici nedorazily. „V úterý 26. března už budeme mít jednání nad smlouvou o dílo,“ uvedl místostarosta. Díky tomu bude mít Benešov ještě letos na stole projekt v hodnotě pět milionů korun a možná i stavební povolení. Stavba družiny by se pak měla rozeběhnout napřesrok. Benešov dílo zaplatí ze zbytku úvěru, který si radnice vzala v roce 2017 ve výši 200 milionů korun. Jeho část sice už město utratilo a také splatilo, ale zbylá část poslouží pro vybudování družiny.

Konopiště 21. března 2024.
Sezóna na zámku Konopiště odstartuje ještě před Velikonocemi, na Zelený čtvrtek

Díky stavění formou Design and Build se pro Benešov vybudování družiny na místě někdejší okresní geodézie značně zjednodušuje. Smlouva s vítěznou firmou totiž zahrnuje od zpracování projektové dokumentace, která musí vycházet z architektonické studie a studie proveditelnosti, inženýrské činnosti, provedení stavebních prací a zajištění dalších činností podle smlouvy o dílo a zadávací dokumentace. Mezi Benešovem a firmou VCES budou v rámci plnění předmětu zakázky nejprve odsouhlaseny parametry budoucí novostavby, včetně materiálů, celkového vzhledu a vnitřního uspořádání. Nová družina by díky tomu měla být dokončena už za 18 měsíců od vydání stavebního povolení.