Především ale čtvrté letošní rozpočtové opatření s řadou pro město důležitých záležitostí, jako například dílčími kroky k přípravě stavby severovýchodního obchvatu města. K tomu ale vůbec nedošlo. Jednání skončilo po čtvrthodině. Důvod byl jasný. Nebyly splněny zákonem stanovené podmínky. Zastupitelé neschválili program a bez něj jednat nelze. A jak k tomu došlo?

Roman Tichovský navrhl rozšíření programu schůze o jednání o dozorčích radách městských obchodních společností, které dosud nebyly ustanoveny. Luboš Machulda zase na základě petice, pod níž se podepsalo na 700 občanů, požadoval rozšíření programu o jednání, které by vedlo ke zrušení smlouvy města se společností TNI group, která chce v Benešově postavit obří zábavní park.

„Oba tyto body byly zamítnuty a tím nám bylo odepřeno právo na jejich řádné projednání. Kvůli tomu jsem pak neviděl jediný důvod, proč pak hlasovat pro koalicí navržený program,“ vysvětlil zastupitel Luboš Machulda.

Podle starosty Petra Hostka chyběli při schůzi čtyři jeho kolegové a pro jednání o ukončení spolupráce se společností TNI group prý nebyl důvod, protože s ní město už dva roky nespolupracuje. „K oběma věcem jsme se chtěli dostat v bodě „různé. “ Proto jsme program o navrhované body nerozšířili,“ sdělil starosta Benešova a vinu za krach jednání, připsal opozici.

Luboš Machulda to ale vnímá zcela opačně a problém přičítá současné koalici. „Nesešli se, chybělo jim pět zastupitelů,“ dodal.

Vedení města ještě ve středu oznámilo a na úřední desku vyvěsilo nový termín schůze. Tím byla splněna zákonem stanovená časová, sedmidenní norma nutná pro konání schlůze. „Mimořádné zastupitelstvo jsem proto svolal do KD Karlov na čtvrtek 4. října od 20 hodin,“ uvedl starosta Benešova Petr Hostek.

Podobný scénář se stejným výsledkem jako středeční schůze, měla i ta ve středu 24. ledna. Tehdy se jednalo celé tři hodiny. Pak se ale přišlo na to, že vlastně ani nebyl schválen program.