„Naším dnešním úkolem je kontrolní odlov, při němž budeme zjišťovat skladbu ryb,“ potvrdil na hrázi Konopišťského rybníka v osm hodin ráno Pavel Tomeš, hospodář benešovské rybářské organizace. „Hlavně, aby už to bylo za námi. Tohle není vůbec jednoduchý výlov. Jen se podívejte na ten požerák, jaká je to hloubka,“ upozorňoval před zahájením namáhavé práce.

Největší nádrž v areálu zámeckého parku s rozlohou 20,6 hektaru benešovští rybáři vypustili během několika předešlých dnů. V sobotu už u hráze zbyla jen „malá louže“ pod vysokým betonovým vypouštěcím zařízením.

Loviště pak rybáři za pomocí pramice zatáhli novou sítí opatřenou plováky. V ní uvízli i kapitální kousky, především candáti, kapři a štiky. Ty přenášeli vyznavači Petrova cechu podběráky do kádí s čistou vodou, nebo, jako v případě candátů, po mnoha schodech vzhůru až na korunu hráze, do nerezových nádrží se vzduchováním.

„Nepůvodní ryby jako je sumeček americký a karas stříbřitý musí z rybníka pryč,“ vysvětlil hospodář rybářů s tím, že všechny další druhy ryb se do nádrže zase hned vrátí.

To umožnila také dobrá koordinace akce s komerčními rybáři z firmy Líšno. Ti se totiž chystají 24. března vylovit výš položený Jarkovický rybník, jemuž se podle sádek pod hrází často říká Papírna. Na pokyn benešovských rybářů do nádrže pod zámkem skutečně začala proudit čerstvá voda.

Kolik ryb v Konopišťském rybníku v sobotu uvízlo v sítích, ale není jasné. Nikdo je nevážil. Podle statistiky však rybáři na pruty z vody, za loňský půlrok vytáhli pět metrických centů.

Samotný odlov, druhý a také závěrečný se uskutečnil kvůli splnění podmínek dotace. Tu Benešov čerpal na revitalizaci části biokoridoru Šiberna a odbahnění Konopišťského rybníka. Ten je nejníž položenou nádrží kaskády na Konopišťském potoce ústícím do Sázavy.

Akci realizovalo město v roli investora v letech 2012 až 2015. Na náklady 73,6 milionu korun přispěly částkou 62,5 milionu Evropská unie a 3,7 milionu Státní fond životního prostředí. Na městskou kasu zbylo 7,4 milionu korun. Konopišťský rybník podle dotační smlouvy nesmí sloužit komerčnímu využití, ale jako voda pro sportovní rybolov a rekreaci.