Symbolicky poslední snop z pole je odvezený, dožínkový věnec, společně s přáním příští bohaté úrody hospodáři předaný. Nezbývá tedy než se pomalu ale jistě připravovat na příští rok.

A jaké vlastně ty letošní dožínky byly? Jako vždy, povedené. V půl druhé odpoledne přivítaly u restaurace U Lapků Baráčnice příchozí chlebem a solí, odkud se pak všichni společně přesunuli ke kapličce, kde římskokatolický farář z Poříčí nad Sázavou Martin Janata posvětil dožínkový věnec. Po dožínkové pobožnosti pokračoval až do pozdních večerních hodin program na fotbalovém hřišti. Tam si například střihačka a lektorka kurzů stříhání ovcí Eva Uxová z Prahy připravila pro zájemce ukázky stříhání ovcí a zpracování jejich vlny, na děti čekalo odpoledne plné her a soutěží, a k tomu všemu hrál nejprve dechový orchestr Vranovanka, kterou večer vystřídala kapela (PO)KROK.