„Je to jen vyjádření slušnosti,“ vysvětloval před zastupiteli místostarosta Benešova Tomáš Podhola.

Ale neuspěl. Zastupitelé se postavili proti, s tím, že konečné rozhodnutí učiní později, až budou účty ukončené.

Do opozice proti názoru starosty a místostarosty se postavili například také místostrosta Roman Tichovský a radní Pavel Khek. Ten argumentoval především tím, že Benešov získal za Sázavafest pouhých 114 tisíc korun. A právě je by měl celé poskytnout Policii ČR.

„Když z megalomanské akce s rozpočtem dvacet milionů získáme sto čtrnáct tisíc korun, je to tristní. Navíc nejsou zatím zcela vyjádřeny naše náklady na akci,“ uvedl Khek a navrhl, aby se s dotací pro policii počkalo až do doby konečného vyúčtování, kdy bude jasné, zda půjde pro město o ekonomický zisk či ztrátu.

Podle Tomáše Podholy však nejde při posuzování výsledků letního Sázavafestu jen o momentální ekonomické ukazatele.

„Největším výnosem je, že se Benešov zviditelnil v celé republice, na Slovensku nebo v Polsku,“ řekl místostarosta.

Protichůdný názor Pavla Kheka však nezměnil.

„S organizátory festivalu je vedeno správní řízení kvůli překročení hlučnosti. A pokud organizátor nebude moci zaplatit případnou pokutu, mohlo by se stát, že pohledávka přejde na město,“ varoval radní Pavel Khek. „Třeba v případě, že by organizace zanikla,“ připomněl.

Takový názor však odmítl starosta Benešova Jaroslav Hlavnička.

„Žádné jiné faktury, než ty, co už máme, za městem jít nemohou. My jsme jen poskytli organizátorům místo pro konání festivalu. Je schizofrenní se domnívat, že by někdo mohl chtít uplatňovat po městu pokutu,“ míní Hlavnička.

Argumenty starosty se ale Khek odbýt nenechal a vznesl dotaz na to, kolik stál festival technické služby. Znovu pak zastupitelům připomněl obecnou poučku: „Pokud nevydělám, nemohu darovat. Zaplatili jsme už technickým službám? Zaplatili jsme našim strážníkům? Ti se na udržení pořádku také podíleli.“

Strážníkům město odměny za službu během festivalu vyplatilo, což potvrdil místostarosta Tomáš Podhola.

Ředitel Technických služeb Benešov Bohumil Rataj pak připomněl, že pořadatelé festivalu podle smlouvy uklízeli Nádražní a Táborskou ulici.

„Ale až po nás, takže s tím moc práce neměli,“ řekl Rataj při jednání zastupitelstva s tím, že zatím TS měly s festivalem vícenáklady vyčíslené částkou 60 tisíc korun.

Podle místostarosty Romana Tichovského, který také zvedl ruku pro odložení rozhodnutí o udělení dotace policii, by se na poděkování prostřednictvím peněz mělo město podílet jen z poloviny.

„Druhých padesát procent dotace by měl dát pořadatel festivalu,“ zdůraznil Tichovský.

„Policisté nepracovali jen v ulicích Benešova, ale také ve festivalovém areálu. Těžko budeme vysvětlovat občanům Benešova, kteří festival nechtěli, že dáváme policistům peníze, přesto, že jsme sami nevydělali.“

Při hlasování o udělení dotace policii bylo pro odložení 16 zastupitelů, osm proti, jeden se hlasování zdržel. Dva se jednání nezúčastnili.