Ministr životního prostředí Martin Bursík vyhlásil dotační program na podporu obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009. Zájemci mohou při splnění stanovených podmínek získat až polovinu uznatelných nákladů.
„Program umožní lidem vytápět dům ekologicky a šetrně k ovzduší a tím i svému zdraví a zároveň uspořit na účtech za energie,“ konstatuje ministr životního prostředí Martin Bursík.
„Současná krize s dodávkami ruského plynu přes Ukrajinu připomněla mimo jiné, že musíme snížit závislost na dovozech energie ze zahraničí. Naším ministerstvem připravený program přispívá i tomuto cíli,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík.
Dotace podporuje náhradu kotlů na uhlí za nízkoemisní zdroje na biomasu, nebo účinná tepelná čerpadla. Nově poskytuje dotace na zdroje na biomasu a tepelná čerpadla v novostavbách za předpokladu, že budova splňuje nároky na nízkoenergetický standard a zároveň žadatel doloží, že není možné dům připojit na stávající rozvody zemního plynu nebo centrálního zásobování teplem. Dotace lze získat i na instalace solárně-termických kolektorů na přitápění a celoroční ohřev teplé vody.
Příjem žádostí začal tento týden. Podrobnější info na na stránkách Státního fondu životního prostředí – www.sfzp.cz