Uspořit energii v místní základní škole. To je jedna z priorit investičních akcí, kterou obecní úřad zařadil pro letošní a příští rok. Kompletní zateplení školní budovy si vyžádá téměř 16 milionů korun.
Obec Čerčany podala na konci ledna oficiální žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí se zaměřením na snižování energetické náročnosti školských zařízení.
„Nebylo jednoduché splnit řadu podmínek, které jsou potřeba na akci tohoto druhu. Nastal šílený závod s časem, ale žádost o dotaci jsme na poslední chvíli stihli podat, zároveň zastupitelé vyčlenili pět milionů z rozpočtu obce na spolufinancování této rozsáhlé akce. Do konce dubna bychom se měli dozvědět, zda jsme uspěli. Žádost je po administrativní stránce v pořádku, je akceptována. V případě kladného rozhodnutí chceme s vlastní realizací začít už o letních prázdninách,“ uvedl starosta Karel Bárta.
Kompletní záměr úspor energie v základní škole byl rozdělen do dvou etap. Ta první byla dokončena v loňském roce a znamenala změnu topného média ve škole.
„Přestalo se topit koksem a uhlím a přešlo se na plyn, čímž obci odpadlo placení pokut za znečišťování ovzduší. Nechali jsme provést zateplení a výměnu oken ve školní družině. Na tuto etapu se nám podařilo získat téměř milionovou dotaci od České energetické agentury, přičemž celková investice přišla na 5,5 milionů,“ řekl Bárta a dodal, že se tím splnily podmínky pro druhou, vysokonákladovou část. Ta představuje zateplení, výměnu výplní oken a dveří, zateplení pláště a střech třech budov, staré školy, učebnového a šatnového pavilonu. Po realizaci celého záměru by škola měla splňovat, co se energetických ztrát týče, příslušné normy.
„Vyňata je z toho školní jídelna, kde se v budoucnu uvažuje o dostavbě tělocvičny,“ dodal starosta.