„K místnímu akčnímu plánu rozvoje školství se přihlásily prakticky všechny mateřské a základní školy ve městě, my teď budeme provádět v průběhu dalšího roku komunitní plánování na školách, kde si jednotlivá školská zařízení určí priority rozvoje a následně poté budeme přistupovat k rozdělování dotací," informoval starosta Vlašimi Luděk Jeništa s tím, že od začátku září na městském úřadě působí projektový tým s nimž je možné konzultovat danou problematiku a který pravidelně vyjíždí také do regionu. Na svých výjezdech členové nově zřízeného týmu pomáhají školám, školkám i dalším vzdělávacím zařízením i neziskovým organizacím s plánem rozvoje jejich aktivit a činností.

„Pomáháme konzultovat projektové záměry do nejrůznějších projektových dotačních titulů, které se týkají školství a vzdělávání obecně. Aktuálně spolupracujeme se školami v regionu při přípravě investičních záměrů, díky nimž mohou úspěšné školy získat dotaci na vybudování odborných učeben chemie, fyziky, dílen nebo nových jazykových učeben," upřesnila projektová manažerka Renata Vondráková a doplnila, že stejně tak mohou dotace pomoci například bezbarierovosti školy vybudováním výtahu.

V nejbližší době se má sestavovat řídící výbor, v němž se budou společně setkávat zástupci škol, učitelů, rodičů nebo krajského úřadu. Záměrem je, aby tým pracoval ke spokojenosti cílových skupin, jako jsou pedagogové, žáci, dobrovolní pracovníci i rodiče dětí, kterých se projekt dotýká.

„Pro zástupce těchto cílových skupin budeme mimo jiné pořádat semináře a vzdělávací akce, které jsou součástí rozpočtu projektu, jenž se dotýká téměř padesátky obcí regionu Vlašimska," dodala Vondráková.

KAREL CHLUMEC