Žádosti musí žadatelé doručit skupině Posázaví do 18. července. Realizace samotného projektu pak musí být dokončena do konce prvního pololetí roku 2023.

„Výzva je vymezena na oblast předškolního vzdělávání, což vyplynulo z rozhovorů se starosty i učiteli a osobním zjišťováním na území Posázaví. Přednost bude mít výstavba mateřské školy v místě, kde toto zařízení dosud není,“ uvedla ředitelka obecně prospěšné společnosti Posázaví Bohunka Zemanová s tím, že peníze mohou být využity také na stavební práce, rekonstrukce, nákup pozemků, pořízení vybavení budov a učeben nebo kompenzačních pomůcek.

Dotace může být poskytnuta také na zvýšení kapacity mateřských škol, dětských skupin, služeb péče o děti do tří let věku v denním režimu a spolků zajišťujících péči o děti do tří let a předškolní vzdělávání.

Podle Bohunky Zemanové se dá předpokládat, že v rámci končícího programového období 2014 - 2020 bude na podzim vyhlášena ještě jedna výzva z IROP. Rozdělí se v ní peníze, které se ušetří v rámci výběrových řízení na realizaci projektů podpořených v minulých výzvách.

Očekává se, že by to mohlo být do jednoho milionu korun. „O tom, jaká oblast bude podpořena, rozhodne Výkonný výbor MAS Posázaví, pravděpodobně ale dostanou přednost projekty ve výzvě Bezpečná cesta nejen do školy,“ dodala Bohunka Zemanová.

Všechny výzvy k předkládání žádostí o dotace, které byly dosud vyhlášeny, se vztahovaly na celé území MAS Posázaví, pro které je schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Aktuální informace a dokumenty k výzvám jsou zveřejněny ZDE v sekci CLLD 2014–2020.