Jenže peněz se nakonec nedočkají.

„Musíme proto navýšit původní prostředky o dva miliony korun,“ přiznal místostarosta Roman Tichovský, odpovědný na benešovském městském úřadě za investice.

Dva miliony na rozvoj města vezme investor z vlastní kasy. Tyto peníze by měly stačit na demolici objektů stojících v prostoru bývalých Pražských kasáren, které překážejí výstavbě.

„Budovy brání trase komunikace, proto je musíme zdemolovat,“ vysvětlil místostarosta Tichovský.

Pro oko Benešáka možná atraktivní demolici chystá radnice na velké prázdniny.
Hned po odstranění sutin by měly být v dolní části Nového ulice, u Vnoučkovy třídy, zahájeny první práce. Výstavbu by radnice chtěla dokončit napřesrok.

Ulice Karla Nového, pojmenovaná po benešovském rodákovi a proslulém spisovateli, propojí Dukelskou s Vnoučkovou ulicí.

V rozpočtu na její výstavbu v letošním roce měl Benešov připravených šest milionů korun.

Zastupitelé ale odsouhlasili navýšení ceny o další dva miliony. Celkové náklady na vybudování další městské komunikace, by neměly přesáhnout částku patnácti milionů korun.