„Preventivní přednášky určené pro žáky prvního a druhého stupně máme formou distanční výuky,“ potvrdila Andrea Koubová, preventistka Městské policie Benešov s tím, že se tím strážníci připojili k lektorům dopravní výchovy z Ostravy a Říčan, kteří zahájili takovou výuku už v únoru.

První cyklus přednášek po síti měli benešovští strážníci ve dnech od 12. do 14. dubna a zaměřili se na dopravní výchovu, šikanu a kyberšikanu, domácí násilí, bezdomovectví a národnostní menšiny. „Tento cyklus se uskutečnil se žáky Základní školy Na Karlově,“ doplnila Koubová.

Část prvního stupně měla dopravní výchovu vysílanou on-line přímo do tříd a druhá se připojila přes aplikaci Microsoft Teams z domova. Žáci šestých až devátých tříd pak měli vybraná témata preventivních přednášek zařazená do běžné distanční výuky. Díky tomu nedošlo k narušování hodin hlavních předmětů matematiky, českého jazyka nebo cizích jazyků.

Probraný obsah korespondoval s výukovým plánem jednotlivých ročníků. Žáci se mohli aktivně zapojit do přednášek a ptát se. To jim podle Andrey Koubové nakonec pomohlo i v představivosti v okamžiku, kdy se měli vcítit do života bezdomovců na ulici a nebyli pouhými pasivními posluchači.

Ředitel ZŠ Na Karlově Svatopluk Česák hodnotí program strážníků velmi kladně. „Způsob přednášek, který zvolila městská policie, se nám líbí a jsme s ním spokojeni. Kladný ohlas jsem zaznamenal jak mezi vyučujícími kantory, tak mezi samotnými žáky,“ okomentoval.

Obdobně kladný ohlas zaznamenal ředitel také při distanční dopravní výchově. Ta byla určena dětem ze 4. a 5. tříd. Tady se ale také ukázalo, že ne všechny předměty lze „spláchout“ najednou na dálku. Dětem výrazně chybí možnost pobytu na dopravním hřišti, kde si mohou v chráněném prostředí vyzkoušet situace na silnicích. Na druhou stranu ale díky distanční výuce budou moci na dopravní hřiště vyrazit dřív, protože teoretickou část už budou mít za sebou.

Část základních škol na Benešovsku chce v následujícím období zahrnout distanční výuku dopravní výchovy a preventivní přednášky do výukového plánu, ale jsou i takové, které váhají a zvažují priority výuky.

Distanční přednášky vedené Městskou policií Benešov jsou zahrnuty v Programu prevence kriminality Města Benešova na rok 2021 a mohou se uskutečnit pro různé subjekty, volnočasové organizace, školská zařízení a další zájemce z řad veřejnosti i do vzdálenějších lokalit než je okres Benešov, což ušetří náklady na konání těchto aktivit.