„Přeměna bývalého autobusového nádraží na dopravní terminál je podporovaná z Ministerstva pro místní rozvoj. Aktuálně máme hotový projektový záměr. Projekt souběžně s námi připravuje i město Benešov a Týnec nad Sázavou,” informoval starosta Sázavy Petr Šibrava.

Příští týden se pověření úředníci, kteří stojí za rekonstrukcí autobusového nádraží, sejdou s pracovní skupinou a připraví žádost o dotaci, kterou by měli z ministerstva potvrdit do letošního podzimu. V současné době také žádají sázavští úředníci o stavební povolení. Celý projekt dopravního terminálu by se měl realizovat asi za 20 milionů korun.

Nynější, zbědované, autobusové nádraží se stavělo v době, kdy byl velký boom v sázavské sklářské fabrice. V té době s autobusy jezdili především zaměstnanci fabriky. Podle slov starosty Sázavy ale lidé v dnešní době již veřejnou dopravu moc nevyužívají a když ano, nynější podoba sázavského autobusového nádraží nemůže vyhovovat jejich nárokům. „Projekt je zadán tak, aby propojil autobusovou, vlakovou i cyklo dopravu, což ve svých plánech plníme. Máme štěstí, že autobusové nádraží sousedí z vlakovým. To je pro nás usnadnění. V souvislosti s cykloturistikou vytvoříme v areálu dopravního terminálu systém boxů na odkládání kol,” doplnil Petr Šibrava.

Díky dopravnímu terminálu budou moci lidé v Sázavě nejen pohodlně využít autobusové i vlakové dopravy, ale také podchodu do centra města. V rámci autobusového nádraží jsou v projektu navržené nově dvě výstupní a tři nástupní zastávky a tři stání odstavných míst pro autobusy. „Vybudujeme i parkoviště, které nabídne 14 šikmých míst, z toho 3 pro invalidy. Parkovat, v souvislosti s terminálem, bude možné také v ulici Generála Vedrala Sázavského, kde je navrženo 24 parkovacích míst,” uvedla Klára Škvorová referentka z oddělení investic a správy majetku města.

Projekt myslí i na okem zanedbatelné části dopravního terminálu. K odvodnění chodníků a vozovky se vybudují uliční vpusti napojené na stávající řad dešťové kanalizace. Nynější stožáry veřejného osvětlení dostanou také novou podobu. Budou demontované a nahrazené novými. Pro lepší informovanost cestujících bude na chodníku k podchodu do centra umístěná elektronická informační tabule. Z druhé strany chodníku bude zájemcům sloužit již zmiňovaný cyklobox. Na nástupištích také nově vystaví dva ocelo-skleněné přístřešky s integrovanými lavičkami. Areál bude doplněný o parkové lavičky a odpadkové koše.