Ulicemi se proplétá velké množství automobilů, ale dopravní situaci komplikují i chodci. Před osmou hodinou přijíždí do Benešova nejvíce spojů a v oblasti kolem obou nádraží je proto pořádný mumraj. Snímek zachycuje situaci v Hodějovského ulici u starého výkupu. Tam byla před několika lety změněna dopravními značkami přednost v jízdě řada motoristů tento stav ještě stále považuje za opatření špatné. Olej do ohně ještě přilévají i řidiči, kteří u starého výkupu odbočují z hlavní silnice vlevo a napojují se u mostu přes železnici na vozovku, na níž by mohli najet po průjezdu ulicí kolem Restaurace Na Bejkárně.