Na dezertu a kávě si pochutnali všichni zúčastnění. Každá žena byla v průběhu dne obdarována květinou.