Pracovní dílny, vystoupení pěveckého kroužku i výstava prací klientů benešovského Domova pro seniory ve Villaniho ulici, to vše bylo ve středu možné vidět v jeho prostorách. Pestrý program začal již v 9 hodin ráno, když přicházeli první zvědavci z ulice.

„Snažíme se vytvořit pro seniory příjemné prostředí, ve kterém se mohou věnovat zájmovým činnostem a najít si něco, co by je skutečně bavilo,“ uvedl Alois Kubíček, ředitel zařízení. Kolem desáté hodiny se ve vestibulu budovy sešly důchodkyně, aby si jako každý týden zazpívali oblíbené písničky spolu se Zdenou Fuksovou a Jiřím Hřebíčkem. Ten jejich pěvecký výkon doprovodil hrou na kytaru.

„Kolik myslíte, že mi je let,“ otázala se jedna z žen. „Za chvíli mi bude devadesát a pořád ještě mám chuť do života,“ dodala s úsměvem.