Prosincové předpoklady však vzaly za své na posledním letošním jednání zastupitelů. „Důvodem zvýšení poplatku je, že se od Nového roku zvedá cena za uložení tuny odpadu,“ vysvětlil místostarosta Roman Tichovský s tím, že to je pouze odrazem nového zákona o odpadech.

Nepopulární opatření obyvatelé města příliš nekritizují. „Když vidím, že v okolí Benešova lidé platí ještě mnohem víc, respektuji rozhodnutí, i když z něj nejsem nadšená,“ uvedla stavební inženýrka Vlasta Chromá.

Zdražení bez kritiky

Pochopení má i Jaroslav Duras, který působí jako průvodce na zámku: „Stačí se podívat k popelnicím, jak se zvyšuje v posledních měsících množství odpadků. Proti třídírně odpadu se v Benešově protestuje, tak musíme zaplatit všichni.“

Zvýšení ceny neodsoudil ani právník Libor Hubáček: „Pokud se zvyšují náklady na likvidaci odpadu, je asi nutné zvýšit i poplatky pro domácnosti.“

Nový zákon o odpadech ukládá obcím přidat k současnému poplatku 500 korun za tunu dalších 300 korun a ještě 40 korunami za tunu přispět do společného fondu. Nový zákon počítá dokonce s postupným zvyšováním poplatku ze současné pětistovky za tunu až na částku 1850 korun v roce 2030.

„Nový zákon o odpadech má ale také jiný způsob výpočtu poplatku. Kvůli tomu budeme muset přejít od placení za hlavu a rok k platbám za objem popelnice,“ připomněl benešovský místostarosta.

Na tuto změnu, podle níž například vypočítávají poplatky i ve Vlašimi, najede Benešov od roku 2022. Tento systém ale není bez nedostatků. Přiměje sice lidi třídit, aby plnili nádoby na směsný odpad co nejméně, ale současně může vést ke snaze o úsporu za každou cenu. „Obávám se, že někteří lidé půjdou tak daleko, že budou odpad sypat do popelnic sousedům nebo ho rovnou odvezou někam za město,“ poznamenal Tichovský.

Návrat černých skládek

Likvidaci černých skládek pak bude muset zaplatit majitel pozemku, tedy město nebo soukromá osoba. A takové případy už Benešov řešil. „Nepomohlo nám ani to, že jsme v odpadcích našli korespondenci s konkrétním jménem. Ten člověk nám pak řekl, že mu odpad někdo ukradl,“ připomněl místostarosta jeden z absurdních případů.