Zatím není nic rozhodnuto a hlasy odpůrců ještě mají možnost věc ovlivnit, zaznělo na setkání, kde hlavní slovo měli zástupci spolku Alternativa středočeské D3 (AD3). Tato iniciativa, prosazující místo nového dálničního úseku úpravy nynější silnice I/3 s posílením průjezdnosti i bezpečnosti a rekonstrukci silniční sítě v regionu včetně výstavby nových obchvatů, se hlásí k podpoře 11 obcí.

Existuje k D3 alternativa?

Podle ministerstva dopravy jsou představy, že by budoucí D3 mohly nahradit úpravy v trase silnice I/3, naivní – limity její kapacity prokazují prakticky každodenně dlouhé kolony, přičemž je mylné domnívat se, že pro obsluhu celého prostoru na východ od Vltavy (tedy spojení Prahy s Benešovskem, Táborskem či Třeboňskem) by mohla sehrát nějakou roli nyní budovaná dálnice D4.

O přehodnocení vedení trasy D3 se ani neuvažuje. Zvlášť když její trasa vyznačená v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje úspěšně odolala všem námitkám uplatněným u soudů. Ministerstvo současně trvá na tom, že dopravní modely hovoří jasně: dálnice D3 přetížené silnici I/3 uleví – stejně jako většině silnic nižších tříd na jih od Prahy.

Stanovisko ministerstva dopravy, které dostali účastníci akce v Jílovém u Prahy, dále uvádí: „Nárůst dopravy na přilehlé silniční síti byl také vyhodnocen dopravním modelem. Na výhledové dopravní zatížení byla zpracována hluková studie, která prokázala, že na silniční síti budou dodrženy příslušné hygienické limity.“

Na setkání v Benešově dorazila více než dvacítka lidí ze 13 obcí. Uvedl to předseda AD3 Roman Andres, který o této akci nyní s odstupem informoval – s tím, že nechyběli ani zástupci odboru dopravy krajského úřadu. Přičemž nepopírá, že šlo o „reakci na propagaci záměru středočeské D3 ze strany ministra Kupky v Jílovém u Prahy“.

Zástupci obcí v Benešově hovořili mimo jiné o tom, že spoléhat při řešení dopravních problémů Posázaví, Benešovska a Voticka na plánovanou dálnici je nejisté – a přednost před její výstavbou by měla dostat místní řešení. Nechyběly ani poznatky odjinud: od sdružení obcí a spolků Koridor D8.

„Obce znepokojuje, že je upřednostňována středočeská dálnice D3, která poslouží převážně tranzitu, zatímco stavby, které mají pomoci místním (například severovýchodní obchvat Benešova, zahloubení silnice I/3, obchvat Miličína) se opět zpožďují,“ uvedl Andres. Právní zástupce obcí a spolků Michal Bernard nabídl konkrétní rady, jak obce mohou hájit své zájmy ve správních řízeních.

Význam role obcí a jejich zájmů

Na prosazování zájmů jednotlivých obcí klade důraz předseda AD3 Andres. „Některé si uvědomují, že jsou autonomní, mají svoje problémy a zájmy, kompetence a odpovědnost. Je legitimní, že je budou uplatňovat bez ohledu na zájmy ministerstva či určité politické strany. Mohou i odmítnout záměr středočeské dálnice D3, pokud si nejsou jisté dostatečnými zárukami a výhodami, které jim přinese,“ připomněl.

Místostarosta Jesenice na Praze-západ Vladimír Koblasa (Nezávislí pro Jesenici) má jasno: „Stát se chystá utratit přes 60 miliard za řešení, které není nezbytné, ničemu příliš nepomůže, a naopak ještě více zkomplikuje dopravu na jižním okraji Prahy a otevře rozsáhlé území developerům.“ A právní zástupce obcí a spolků odmítajících dostavbu D3 Bernard tvrdí: „Ministerstvo dopravy nepředložilo důkazy o jasné ekonomické a dopravní výhodnosti této mimořádně vysoké investice. A není zaručeno vyřešení problémů na silnici I/3 v případě existence dálnice.“

Objevují se také třeba výhrady vůči spojování dostavby D3 s projektem vodovodu pro obce. Odpůrci hovoří o nátlaku na obce, aby dálnici strpěly a nekladly odpor – a požadují oddělení těchto projektů.

Obchvat Olbramovic – a co dál?

Odpůrci stavby D3 se mimo jiné obávají zhoršení situace na D0 neboli Pražském okruhu a radiálách do Prahy, kam podle nich dálnice přivede novou dopravní zátěž. Současně si stěžují na nedostatečnou pozornost věnovanou řešení neutěšené situace na silnici I/3 u Benešova a Miličína. Mimo jiné kritizují pomalý postup při budování obchvatů obcí. Ředitelství silnic a dálnic ale situaci vnímá jinak.

Trvá na tom, že stav na I/3 se dlouhodobě snaží zlepšit rozsáhlými opatřeními – jako například uspořádáním 2+1 jízdní pruh v úseku Mirošovice-Benešov, přestavbou tradičních křižovatek na mimoúrovňové (Čtyřkoly, Čerčany), přestavbou průsečných křižovatek u Benešova (Červené Vršky, U Topolu) na okružní neboli kruhové objezdy.

Vyjádření ministerstva dopravy také upozorňuje na loni zprovozněný obchvat Olbramovic nebo na přípravu na uspořádání 2+1 v rámci stavby I/3 Červené Vršky–U Topolu (tedy podél Benešova mezi oběma kruhovými křižovatkami). „Tato opatření však nebudou zcela dostačovat pro dopravní obsluhu – a jednoznačně nejbezpečnější provoz přinese až výstavba nové dálnice. Naopak některé zásadní dopravní závady, například průtah Miličínem, jsou v krátkodobém horizontu neřešitelné,“ uvádí dále.

Předseda AD3 Andres přikyvuje: ano, obchvat Olbramovic, na který se čekalo 30 let, velice pomohl dopravě i bezpečnosti na I/3 a ulevil místním. „Plánované stavby severovýchodního obchvatu Benešova a zahloubení silnice I/3 se aktuálně opět zpožďují, přitom na rozdíl od dálnice mimo jakoukoliv pochybnost mohou vyřešit zdejší problémy. Neměly by mít tyto stavby společně s obchvatem Miličína přednost před dálnicí?“ nabízí podnět k debatě.