Od května se postupně na žádost zástupců města představily čtyři firmy, které s tímto druhem úklidové techniky v Čechách obchodují. Každá prezentace obsahovala nejen podrobné seznámení se strojem, ale i ukázky jeho praktičnosti.

„Na základě výběrového řízení, které potrvá zhruba jeden měsíc, město Benešov zakoupí jeden z prezentovaných strojů,“ uvedl prostřednictvím tiskové mluvčí Soni Vanhoecke starosta Benešova Jaroslav Hlavnička.

Cena strojů, které hodlá město pořídit, se pohybuje v řádech mnoha set tisíců. S výbavou se ovšem může vyšplhat až na půl druhého milionu korun. Tomáš Podhola, jeden ze zastupitelů města, ale při jedné z předváděcích akcí vyslovil domněnku a zároveň i tajné přání, že pořizovací částky, s kterými půjdou firmy do konkurzu, budou nižší, než jsou jejich tabulkové ceny.