A aby tato tradice mohla pokračovat stále dál, rozhodlo se občanské sdružení Konopišťský medvěd uspořádat sbírku na zajištění nejen finančních prostředků na každoroční údržbu výběhu, plat medvědáře a potravu pro medvěda, ale i na rozšíření výběhu a následné pořízení nové medvědice, partnerky současného medvěda Jiřího pro spuštění chovu.

„Ještě před pár lety žili na Konopišti ve výběhu dva medvědi. Teď už to nejde. Předpisy o chovu se zpřísnily, takže současný výběh je podle předepsaných parametrů nedostačující. Dokud se tedy daný prostor nerozšíří, není možné další zvíře dokoupit," vysvětlila Ivana Vejnarová, předsedkyně občanského sdružení Konopišťský medvěd.

Sbírka funguje od letošního jara

Zatímco občanské sdružení bylo založeno už zhruba před rokem, samotná sbírka začala fungovat teprve letos na jaře. Formy jakými se mohou na sbírce zájemci podílet, jsou tři. Buď zasláním jednorázové částky či trvalým příkazem na účet, který byl k tomuto účelu zřízený, zasláním či pravidelným posíláním dárcovských SMS zpráv, nebo vhozením libovolného finančního obnosu do přenosných kasiček, které jsou nainstalované na nádvoří zámku Konopiště nebo přímo u výběhu medvěda Jiřího.

„Kolik je v kasičkách peněz, nemáme přehled, jelikož jsou řádně zapečetěné. Ty otevřeme, až budou přetékat," zažertovala Ivana Vejnarová.

Na účtu je už téměř 30 tisíc korun

„Co se týká zasílání peněz na účet, tak tam je to možné sledovat přesně díky pravidelným měsíčním výpisům. Takže k 31. říjnu zaslali lidé prostřednictvím dárcovských esemesek 8778 korun a na kontě je ke stejnému datu více než 27 tisíc korun," prozradila předsedkyně občanského sdružení Konopišťský medvěd.
Cílem sdružení je nejen udržení a rozvoj chovu medvědů na zámku Konopiště, ale například i snaha zásadním způsobem zvýšit konfort a spokojenost života konopištských medvědů, rozšíření případně i dalších prostor pro chov zvířat v zámeckém příkopu i v zámeckém parku nebo podpora zřízení vyhlídkového místa pro zdravotně postižené a vozíčkáře do výběhu pro medvědy.

* Na Konopišti se medvědi chovají už od poloviny 19. století, kdy zámek vlastnili Lobkowiczové.
* Na konci 19. století arcivévoda František Ferdinand d'Este choval pravděpodobně medvědy hnědé nebo asyrské.
* Podle dostupných dokumentů žilo v roce 1893 na zámku v nynějším výběhu dokonce sedm medvědů, z toho dvě medvědice.
* Současný obyvatel medvědího výběhu huňáč Jiří přijel do Konopiště v květnu 2011 coby šestiletý samec medvěda ušatého ze zoologické zahrady Lešná u Zlína.
* Jiří nahradil na zámku čtyřiadvacetiletého medvěda Kazimíra, který uhynul v únoru 2011. Na Konopišti žil třináct let.