Čistění toku si na starost vzal na začátku, v roce 2006, svazek obcí Malé Posázaví, který na to získal evropskou dotaci. Od roku 2007 převzala organizátorství obecně prospěšná společnost Posázaví. Ta prostředky na úklid získává od sponzorů a dárců.

Zatímco při prvních ročních dobrovolníci řeku čistili od města Sázavy do Pikovic, letošní ročník bude v mnohém nový a určitě rekordní.

„Řeka Sázava se čistí napříč dvěma kraji, Středočeským a Vysočinou. Letos poprvé se bude uklízet více než dvě stě kilometrů dlouhý úsek, a to téměř od pramenů, z Polničky u Žďáru nad Sázavou," uvedla Jaroslava Tůmová z Posázaví o.p.s. a připomněla, že kromě toho dobrovolníci vyčistí i Benešovský a Štěpánovský potok.

Mediálním partnerem projektu je i Benešovský deník a patronkou už také tradičně, zpěvačka Aneta Langerová.
Z řeky a jejích břehů dobrovolníci znovu vysbírají odpadky, které tam po sobě zanechali lidé, nebo které přinesla loňská povodeň.

Pomáhat čistit řeku Sázavu a také Benešovský a Štěpánovský potok může v sobotu každý, kdo má chuť přispět ke zlepšení životního prostředí.

Toky ostatně každoročně čistí nejen jednotlivci, ale také celé party, dospělí i ti školou povinní. Ti všichni budou znovu plnit připravené igelitové pytle tím, co do přírody nepatří. Vylovený a sebraný odpad pak nákladní auta odvezou uložit na nejbližší skládky.

Jarního uklízení Sázavy se každým rokem zúčastňuje více a více dobrovolníků. To také přináší své výsledky, i když by se mohlo zdát, že za devět let už z vody zmizelo vše, co tam nepatřilo a už není třeba řeku uklízet. Jen loni dobrovolníci mezi Kácovem a Pikovicemi, kde úklid organizuje společnost Posázaví, sesbírali téměř 19 tun odpadků. Že z vody a od vody odpadky skutečně mizí dokládá i statistický údaj, který potvrzuje, že v roce 2012 auta na skládky odvezla 29 tun odpadků.

Benešovský potok uklidí dobrovolníci v sobotu 12. dubna od lávky Na Sladovém nedaleko zimního stadionu v Benešově až po jez v Bedrči, tedy zhruba tři a půl kilometru. Nejspíš nejvíce postižený lidskou činností je úsek mezi zmiňovaným můstkem a silnicí na Vlašim.

Kolem motokrosového závodiště na Kavčáku je koryto potoka vydlážděné betonovými tvarovkami, takže se dá předpokládat, že také poměrně čisté. Jak vypadá dále, po proudu k Bedrči, ale zatím nikdo netuší. Potok teče kolem rušné silnice a také její okolí dobrovolníci vyčistí.

Pokud chcete přiložit ruku k dílu, máte stále ještě šanci. Stačí se přihlásit pomocí telefonu na číslo organizátorů z obecně prospěšné společnosti Posázaví či na jeho mail.

Přijít čistit oba potoky, ale můžete i bez předchozí domluvy s organizátory.