Vedoucí pracoviště prevence ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Benešov Stanislav Vlach seznámil požárníky s činností oddělení prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Podrobně se také zabýval statistikou mimořádných událostí, zejména požárů na územním odboru Benešov za rok 2016.

Krátce: Šikovné ruce budou tvořit tradiční velikonoční výzdobu

„V loňském roce vyjížděli hasiči na Benešovsku k 1166 událostem, z toho bylo 201 požárů. Nejčastějšími příčinami jsou nedbalost a neprokázané cizí zavinění jako například nedopalky od cigaret, ty se dohromady podílí na dvou třetinách všech událostí,“ připomněl Radek Svoboda z oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Benešov s tím, že se tyto požáry podílely na více než polovině vzniklých škod.

Nejčastější příčiny požárů

Hasiči se při petroupimském školení dozvěděli i to, že druhou nejčastější příčinou požárů, jsou technické závady a závady na komínech. Účastníci workshopu se seznamovali i s následky požárů způsobených například ponecháním připojení nabíječky mobilu či notebooku v síti nebo hořlavými předměty ponechaných v blízkosti topidel.

„Připomněl jsem také fungování systému krizového řízení, analýzu rizik i jednotný systém vyrozumění a varování pomocí sirén,“ sdělil Radek Svoboda z oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Benešov s tím, že se se zájmem setkala také statistika počtu volání na tísňové linky hasičů 150 nebo 112. Jen za loňský rok bylo odbaveno v ČR více než 4 miliony hovorů, ve Středočeském kraji pak více než 400 tisíc. To je v průměru asi 1100 hovorů za den.

Čtěte: Benešov zažil druhý ročník literárního festivalu