Redakční test v pondělí 18. února odhalil, že se v základní škole dá i v době, kdy jsou v budově stále děti, pohybovat zcela bez problémů. Zatímco boční vstupy byly kolem poledne uzamčené, hlavní vchod k vniknutí do objektu přímo vybízel.
Ve vestibulu postávalo několik rodičů čekajících na školáky, ale dalo se bez překážek proniknout do otevřených šaten s desítkami dětských bund nebo projít i na hlavní chodbu a nahlédnout do prázdné sborovny.
Ředitel školy Jiří Brandl tehdy nejdříve prohlásil, že se nepovolaná osoba do objektu nedostane. „Do školy se nikdo nedostane. Hlavní vchod je od 8.30 zamčený a zamčené jsou i šatny. A když je po půl dvanácté otevřený, je na chodbách stále přítomen někdo z personálu. Buď školník, nebo uklízečky,“ tvrdil zpočátku. Po seznámení s výsledkem testu, který zaznamenala videokamera, připustil, že by se případný zloděj nebo úchyl do školy dostal.
Při následné návštěvě školy ve středu 12. března se už redaktor Benešovského deníku do budovy nedostal. Ve stejném čase byl vchod zamčený. Za ním ve vestibulu na případnou skutečnou návštěvu čekala zaměstnankyně, která se příchozího po odemčení dveří ptá, za jakým účelem chce do školy vstoupit.