Připravili obdobný program jako vystoupení, které se konalo v rámci skautského setkání Obrok 2019 na Konopišti. Díky nim zavládla v Posezu všeobecně dobrá nálada, každý se u kávy nebo čaje a drobného občerstvení skvěle bavil.

Barbora Macháčková