Důvodem vybudování zdviže je umístění živnostenského úřadu a nově i Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. „Proto bylo nutné splnit podmínky pro zajištění bezbariérovosti celého objektu. Původní výtahy v objektu byly, ale obsluhovaly pouze dvě nadzemní podlaží,“ vysvětlila Helena Kaňková, vedoucí Odboru rozvoje města a správy majetku.

Výtah vznikl v zadní části objektu a díky tomu obsluhuje všechna podlaží. To pomůže lidem se sníženou schopností pohybu, ale také pacientům, kteří do objektu přijdou za svými lékaři.