Konopišťské závody organizuje Junák – český skaut, středisko Františka Konáše Benešov a je to jeho první celostředočeský počin. A premiéra je to i pro amfiteátr Konopiště.

„Na organizaci soutěže se nepodílíme pouze my, ale všechna čtyři střediska junáka v okrese Benešov. To je zhruba padesátka lidí,“ upřesnil vedoucí benešovského skautského střediska Františka Konáše Tomáš Kurc, řečený Šůgr.

Spolupořadatelem akce je také město Benešov, které umožnilo skautům využít pro krajské klání přírodní divadlo v Konopišti, i jeho okolí.

„Ke skautům mám velice kladný vztah a fandíme jim. Byl jsem totiž také skautem před tím, než ho zrušili,“ uvedl starosta Benešova Petr Hostek.

Do zámeckého parku se vlčata a světlušky sjedou, aby tam poměřily síly a také znalosti v řadě oblastí. Účelem poměřování je zjistit, který skautský oddíl má nejlepší vlčata a světlušky. Ti pak budou reprezentovat Středočeský kraj na celostátní úrovni.

„Soutěžit se bude ve skautských, ale i jiných dovednostech. Testy se zaměřují na zdravovědu, historii skautskou i národní a děti budou poznávat třeba i osobnosti nebo věci v přírodě, jako jsou například stromy. Soutěžící se budou muset vyznat také v dopravní výchově, třeba určování, co patří na jízdní kolo a podobně,“ připomněl Tomáš Kurc.

V Konopišti budou v květnu soutěžit družstva skautů, která vyvíjejí aktivitu i během celého roku. Každé družstvo složené ze čtyř až osmi členů vyhodnotí porotci podle pravidel, která nezvýhodňují vyšší počet členů týmu. Právě to tak neovlivní výsledek celé soutěže.

„Zatím nevíme, kolik družstev přijede, protože v tuto chvíli ještě probíhají okresní kola soutěže,“ uvedl Šůgr s tím, že jejich předpokládaný počet by měl být kolem 22.

A protože se jedná o akci dvoudenní, o víkendu 26. a 27. května, budou skauti v Konopišti také přes noc. Své stany rozbijí na louce, hned vedle přírodního divadla, kde se odehraje řada disciplín.

Benešovský oddíl skautů vznikl v roce 1914 zásluhou Františka Konáše, profesora tělesné výchovy na zdejším gymnáziu. Toho zaujala přednáška A. B. Svojsíka a uskutečnil tak první tábor ještě před vypuknutím první světové války. Po zákazech organizace v minulém století byl junák v Benešově obnoven v roce 1990.