„V současné době vybíráme architekta respektive zpracovatele prvního stupně projektové dokumentace,“ potvrdil benešovský starosta Jaroslav Hlavnička.

Vybraný odborník městu připomene architektonické řešení sestavené na podkladě studie proveditelnosti. Tu už Benešov má. Z ní vyplývá, co všechno si za přijatelné náklady může dovolit.

„Projektová dokumentace bude ale jen architektonickou studií, která poslouží jako základ žádosti o dokumentaci k územnímu řízení a stavebnímu povolení,“ vysvětlil starosta s tím, že dokument také ukáže, kolik by takový záměr mohl stát. A to je zase nutné vědět k vypsání výběrového řízení na dodavatele prací. 

Základem myšlenky přerodu Hotelu Pošta je jeho dlouhodobě neutěšený stav s minimálním využitím. Život by výstavní budově dostavěné v novobarokním stylu před 120 lety měly vrátit děti. Pro starosty tam město přenese Základní uměleckou školu Josefa Suka. Ta je nyní roztroušena v několika objektech. Na Poště je také divadelní sál využívaný v dobách předkoronavirových pro schůze zastupitelstva, plesy, koncerty a samozřejmě divadelní představení. V objektu je i restaurace a hotel. Jídelna v přízemí s lidovými cenami a širokou nabídkou obědů patří po generace k oblíbeným místům nejen Benešovských. Hned vedle je i občerstvení a nehtové studio.

A i když kvůli koronaviru není jasné, kdy přestavba skutečně začne, téměř jisté je, že se tam s některými službami obyvatelé po přestavbě už nesetkají.

„Musíme počkat na vývoj rozpočtu a počítáme s tím, že by akce byla zařazena do příštího roku,“ připomněl Jaroslav Hlavnička.

Největší část komplexu zaberou učebny a sály pro Základní uměleckou školu Josefa Suka. Ty vzniknou z hotelových pokojů, kde by mohly sídlit i benešovské spolky. Z restaurace se zase stane menší alternativa koncertního sálu a nejspíš i divadelní kavárna. Samotné divadlo v patře objektu zůstane zachováno.

Z objektu nejspíš nadobro zmizí i zmiňovaná jídelna se kterou studie proveditelnosti dále nepočítá. „Za jídelnou je kuchyně a jejím vybouráním by mělo vzniknout v zadním traktu atrium přístupné také z Vnoučkovy a průchozí do Tyršovy ulice, kde by mohlo by i občerstvení. Kvůli průchodu už také jednáme s energetiky o tom, zda by bylo možné zmenšit tamní trafostanici,“ popsal benešovský starosta.

Celá investice má město přijít na 150 až 250 milionů korun. Benešov by rád akci financoval i prostřednictvím podporovaných projektů ITI.

Tato Integrovaná územní investice je nástrojem realizace akcí v metropolitních oblastech. V té pražské z ní těží jak hlavní město, tak okolní sídla Středočeského kraje. Tedy i Benešov.

„Zatím však nevíme, zda o dotaci vůbec budeme moci žádat, protože ještě není jasné, na jaké účely bude ITI určeno,“ připomněl benešovský místostarosta Roman Tichovský.