Středočeský kraj přitom počítá s tím, že pondělní dodávka dezinfekce byla sice první, ale nikoliv poslední. „Postupně budou od výrobce přicházet další dodávky této dezinfekční látky. Ty budou následně znovu uskladněny na základně HZS v Benešově v ulici Pod Lihovarem a dál předávány samosprávám ve správním, území obcí s rozšířenou působností,“ vysvětlila Helena Frintová.

Technicky se jednotlivé obce k požadovanému množství dezinfekce dostanou tak, že na benešovskou základnu Hasičského záchranného sboru vyšlou pro kanystry pověřeného člověka. Aby se nestalo to, že si pro nyní „strategický“ materiál přijede někdo nepovolaný, musí být takový kurýr vybavený písemnou plnou mocí s otiskem razítka obce.

Online reportáž

Koronavirus v Česku