Mezi nejzadluženější patří spíše menší obce, které investují do kanalizací, komunikací a dalších stavebních projektů. Jednou z notně předlužených obcí je i Poříčí nad Sázavou, kterému s dluhem téměř třiapadesát milionů korun patří nelichotivé šesté místo v celostátním žebříčku zadlužených obcí. V Poříčí žije něco málo přes tisíc obyvatel a každý z nich včetně kojenců tu dluží kolem padesát tisíc korun.
„Obec v souvislosti se stavbou kanalizace přijala půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR ve výši jedenácti milionů. Do zástavy dala obecní majetek v hodnotě asi dvaadvacet milionů korun,“ vysvětluje starosta Poříčí nad Sázavou Radim Navrátil. Radnice tak ručí například budovou mateřské školy, obecního úřadu nebo velkou částí obecních lesů. Půjčku budou v Poříčí splácet až do roku 2012 a v současnosti je splacena asi desetina úvěru. Další dluh obce tvoří nesplacené faktury stavební firmě Aquaconstav, která má u Poříčských pohledávku ve výši jedenácti milionů korun. Aby toho nebylo málo, přijala radnice v souvislosti se stavbou školní tělocvičny třicetimilionový úvěr.
„Je tu i milionový úvěr na byty nad poštou, který splácíme. Celkový dluh obce je tedy něco přes dvaapadesát milionů korun,“ říká poříčský starosta s tím, že uvedené záporné hodnoty obec vykazovala již na konci funkčního období minulého vedení a zastupitelstva.
Starosta na jednom ze zastupitelstev také uvedl, že v souvislosti s provedenou finanční kontrolou byla dotace na výstavbu bytů nad poštou použita v rozporu s platnými podmínkami, a hrozí vrácení části dotace.
V Poříčí se podařilo plánovanou ČOV s kanalizací dokončit a Státní fond životního prostředí teď stavbu vyhodnocuje. „Bohužel se objevily problémy. Při předávání úřadu jsme zjistili, že chybí části dokumentace a ani dodavatelská firma již neexistuje. V případě, že se vyhodnocení nepodaří, budeme muset vrátit třiatřicet milionů a navíc hradit stoprocentní penále,“ dodává Radim Navrátil s tím, že problematické jsou i záruky a řešení nedostatků a závad na samotném díle. Příčinou nevyhodnocení může být právě nepředaná a chybějící dokumentace.
Z ankety, kterou mezi místními úřad uspořádal, vyplývá, že zhruba 60 procent obyvatel se obává předlužení obce a zbylých 40 procent z budoucnosti strach nemá. Jedná se ale o údaj orientační, vzhledem k tomu, že se ankety zúčastnil poměrně malý vzorek obyvatel Poříčí.
Poříčí nad Sázavou je obec, která leží v turisticky zajímavé lokalitě, s bohatou historií. Perspektivně může být vyhledávanou turistickou lokalitou. V současné finanční situaci se však musí nejprve vyrovnat s nezdravou zadlužeností, což při výši obecního rozpočtu nebude vůbec jednoduché.
„Je třeba dohledat smlouvy a ostatní dokumenty, napravit některá chybná rozhodnutí, získat peníze prodejem některých nemovitostí. Jiný způsob získání finančních prostředků je pro nás nedostupný,“ komentuje řešení nelehké situace starosta obce s tím, že většina dotací vyžaduje spoluúčast obce a jiný způsob je pro obec v současnosti nedostupný.