Debaty kolem výstavby kontroverzní dálnice D3, jež má protnout krajinu dolního Posázaví, znovu nabírají na síle. Už do poloviny srpna totiž musejí mít úředníci ministerstva životního prostředí na stole připomínky k její stavbě. Ty jsou nutné pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA).
„Informace o stavbě je možné získat na obecních úřadech nebo na internetu www.d3klid.cz. Každý se může zúčastnit a každý, kdo se připojí svými připomínkami, podpoří občanskou společnost v naší zemi,“ vysvětluje předseda Sdružení občanů pro ochranu přírody Neštětické hory a okolí před účinky úřednických rozhodnutí Slavomír Entler.
Jemu i dalším lidem žijícím poblíž plánované trasy vadí více než dálnice samotná postup pražských byrokratů při prosazování její stavby. „Na jaře se mezi Chrášťany, Václavicemi a Přibyšicemi objevili geodeti. Vykolíkovali trasu dálnice D3, schválenou vládou v předminulém roce. Postupovali s jistotou neochvějných nástrojů ještě neochvějnější státní moci. Státní orgány již téměř patnáct let zcela ignorují připomínky k výstavbě dálnice a naprosto je nezajímají námitky ani občanů ani celých obcí,“ tvrdí Entler s tím, že chybou není ani tak prosazování záměru, ale to, že se tak děje bez ohledu na občany. „Úřady pošlapávají základní občanská práva. Bez zaváhání zamítají vše, co nesouhlasí s jejich představou, která vznikla v Praze. Místní občané jsou jim jen na obtíž,“ uvedl rozhořčeně předseda sdružení. Právě proto si některé obce loni postavily hlavu a stanovily podmínky, které musí dálnice splňovat.
„Občané těchto obcí řekli jen to, že chtějí dál dýchat čistý vzduch, chtějí mít čistou vodu a nechtějí ohluchnout,“ vysvětlil Entler a připomněl, že je nelidské, že si někdo může dovolit tyto požadavky zpochybnit. „Jsou natolik základní, že jsou chráněny i Listinou základních práv a svobod. Přesto státní orgány tato usnesení občanských samospráv v médiích již zpochybnily,“ dodal Entler.
Reakce na výtky sdružení z ministerstva dopravy ani z ŘSD do redakce do uzávěrky tohoto vydání nedorazily.

 

Co se podaří sdružení prosadit? Tunel, nebo jen protihlukové stěny?

 

Státní správa odstartovala další krok k výstavbě dálnice D3. Pro úsek Praha – Chráštany bylo zahájeno zjišťovací řízení posouzení vlivů na životní prostředí v rámci procesu EIA.
Po dálnici D3 u Chráštan by mělo denně projet téměř 39 tisíc vozů. V současném plánu stavby ale nejsou žádná protihluková ani protismogová opatření.
„Kdokoliv se může do tohoto procesu zapojit a dát své připomínky. Je to jedna z mála možností, kdy mohou občané státní správě říci, že tady bydlí, že tady mají děti a že zde chtějí žít dál bez zvýšeného rizika astmatu a dalších nemocí včetně rakoviny,“ apeluje předseda Sdružení občanů pro ochranu přírody Neštětické hory a okolí před účinky úřednických rozhodnutí Slavomír Entler.
Připomínky ale není možné posílat na Ministerstvo životního prostředí ČR donekonečna. I na to je stanoven konec termínu. Přijde v polovině měsíce. Právě to Entler tvrdě kritizuje. „Státní správa totiž opět toto důležité řízení stanovila na období dovolených. Je v tom záměr?“ ptá se aktivista.
Zcela jiný názor zastává senátor za Benešovsko, starosta Neveklova Karel Šebek. „Úředníci v Praze postupovali a postupují stále podle současných zákonů. Obce jsou o krocích vždy informovány včas a totéž platí o občanech,“ hájí Šebek byrokraty i svůj vztah k výstavbě dopravní stavby. Podle senátora nejde Slavomíru Entlerovi o přírodu, ale o to, jak zamezit výstavbě dálnice jako takové. To však Entler popírá, protože si uvědomuje, že stavbu dálnice pravděpodobně stěží něco zastaví. „Jde nám o to, aby se životní prostředí poškodilo co nejméně,“ argumentuje. Ideální by bylo podle něj bylo odhlučnění dálnice, filtrace exhalátů a mechanických částic unikajících do ovzduší od vozovky. To by se lépe než z otevřené krajiny dařilo z tunelů.
„Zatrubnění dálnice je ale nesmysl. Nebudou na to peníze,“ dodal senátor Šebek.