Minulý týden schválili krajští radní výběr dodavatele stavby a souhlasili s uzavřením smlouvy. Hotovo bude  při předpokládané osmnáctiměsíční realizaci za dvě či tři stavební sezony. Záleží na délce zimní přestávky.

Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy, upřesnil, že se bude rekonstruovat celý úsek, tedy včetně průtahů Divišova, Slověnic, Bílkovic a Radošovic. „Stávající vozovka má obrusnou vrstvu z asfaltového betonu s četnými vysprávkami provedenými tryskovou metodou. Na vozovce je řada plošných deformací a trhlin,“ řekl.

Celková délka rekonstruovaného úseku je 10,13 kilometru.

Stavba by měla být zahájena v první polovině letošního roku. Motoristé se po nové komunikaci svezou ke konci roku 2024, popřípadě na začátku roku 2025.