„Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Blaník ve spolupráci s Podblanickým ekocentrem ČSOP Vlašim uspořádala v letošním roce třiadvacátý ročník výtvarné a dvacátý ročník literární soutěže ke Dni Země. Soutěže se zúčastnilo celkem jednadvacet základních a středních škol a školských zařízení z Benešovska," uvedla Ivana Křížová ze správy CHKO Blaník s tím, že porota vybírala z více než dvou stovek prací.

Pro letošní ročník soutěže organizátoři zvolili téma Přání pro Zemi. Ve výtvarné části soutěže lze vidět především obrázky, na kterých převažují ekologická témata, ale děti zde zobrazují i přírodu v nejrůznějších podobách.

„Zajímavá je jediná trojrozměrná práce zaslaná do soutěže žáky Základní umělecké školy Vlašim. Obrázky a písně pro matku Zemi, která představuje jeden velký hudební nástroj," zdůraznila Křížová a dodala, že do literární části soutěže bylo zasláno celkem devětatřicet prací.

Podle ní je z příběhů, úvah a básniček zřejmé, že děti si uvědomují, jak moc je důležité chránit životní prostředí na Zemi, aby zůstala zachována i pro příští generace.

Autoři vítězných prací budou odměněni knižními cenami. Všechny soutěžní práce je pak možné vidět na výstavě, která trvá v Podblanickém ekocentru Českého svazu ochránců přírody Vlašim až do 17. května.