„Krajem nám bylo slíbeno, že Voticko nebude zaintegrováno v poslední etapě, ale již dříve. Počítáme s první polovinou příštího roku,” uvedl starosta Votic Jiří Slavík.

Tento proces by přinesl občanům Votic i přidružených obcí hlavně pozitiva. Sice by se změnily linky, ale na to by navazovala četnější doprava v častějších intervalech, což nyní neexistuje. Zavedena by byla i lepší návaznost na autobusy a na železniční dopravu. Středočeskému kraji se totiž podařilo, že součástí integrované veřejné dopravy je i rychlíková doprava.

„Určitě požadujeme dobrou dostupnost rychlíků a návaznost na ně. Naším cílem je, aby ve Voticích stavěly rychlíky,” řekl Jiří Slavík.

Votice jsou přirozeným dopravním uzlem i pro okolní obce. Obyvatelé stojí hlavně o to, aby se snadno dostali do hlavního města, Tábora či Českých Budějovic.„Ve spolupráci s BeneBusem a Krajem jsme poslali dopis na Ministerstvo dopravy, co se týče rychlíkové dopravy. Jednáme také s generálním ředitelem Českých drah. Ten nám přislíbil, že se bude našemu požadavku věnovat,” doplnil Jiří Slavík.

Rychlíky ve Voticích jsou podle starosty města jediný možný logický krok. V případě, kdy by ve městě nezastavovali, postrádala by integrace návaznost. „Budeme se věnovat i okolním obcím, aby se právě návaznost nenarušila,” přislíbil Jiří Slavík.

Zlepšení situace v dopravě po integraci vnímá i Jan Vachtl, dopravní expert, který nyní s městem Votice na tomto projektu spolupracuje. Ten mluví hlavně o výhodách pro cestující jako jsou levnější jízdenky a zkrácení celkové cesty.Pokud by zastavování rychlíků ve Voticích nedopadlo, muselo by město Votice platit další autobusy zvlášť do Tábora, aby byla zaručena návaznost.

V rámci projektu je také v plánu návaznost autobusů z celého regionu, spoj by byl z Heřmaniček i Sedlce-Prčice. V zimě by mohly autobusy jezdit až do zimního areálu na Monínci, a pro cestující by platila stále jen jedna jízdenka.

Otázkou ale zůstává, co se bude dít s votickým, vlakovým nádražím v případě, kdy rychlíky ve Voticích stavět budou. Nádraží totiž již delší dobu pálí zastupitele města, především kvůli své vizuální a bezpečnostní stránce. „Dlouhou dobu se řešil převod budov, což už vyřešeno je. Správa železničních cest naplánovala vysokou částku na opravy, naše nádraží je v nich obsaženo. Rekonstrukce nádražní budovy by tak měla začít v roce 2019,” dodal starosta Jiří Slavík. O opravách ale bude muset správa železnic nejdříve jednat se samotným městem.

Nyní jsou na nádraží opraveny střechy i plynové topení. Částka vynaložená na rekonstrukci by proto nemusela přesáhnout 6 milionů.

„Plánujeme také v architektonické studii veřejného prostranství ve Voticích i zásahy v okolí nádraží. Aby mohly u nádraží stát autobusy, chceme do budoucna vytvořit také místa pro ně. U mostu by mělo být parkoviště směrem na Olbramovice pro osobní automobily, které doposud chybí,” dokončil Jiří Slavík.

Stále aktuální otázkou zůstává bezpečnost na nádraží a stálý nepořádek. I přesto, že na druhém nástupišti je kolem deseti košů, na prvním jen dva. I to řeší město se správou železnic. „Nepořádek na nádraží je. Objevuje se hlavně o víkendu, a to především nedopalky, někdy i injekční stříkačky,” doplnil Jan Vachtl. Podle dopravního experta by bylo nutné doplnit buď koše, nebo se postarat o častější úklid, což přísluší správě železnic.

Výhody pro cestující Cestující z Votic a přidružených obcích by po integraci veřejné dopravy mohli cestovat jen na jednu jízdenku, třeba až do Prahy. Zájemci budou mít možnost i předplatného, jak při cestě vlakem, tak i autobusem. Uživatelé této služby tak mnohdy ušetří až třicet procent v porovnání s dosavadními výdaji. Nezanedbatelným faktem je, že po zavedení návaznosti autobusů či zastavování rychlíků ve Voticích, se cestujícím prokazatelně zkrátí daná cesta.