Peníze městu pomohou při úhradě obědů na období od začátku nového školního roku 2018 – 2019, do jeho závěru. Díky tomu se v městské školní jídelně Na Karlově naobědvá také dalších 21 žáků, jejichž rodiče nemají na to obědy svým dětem platit.

Městská rada současně uložila ředitelce příspěvkové organizace, aby zajistila využití finančního daru v souladu s darovací smlouvou.