„Za Středočeský kraj ho podepsal radní pro oblast dopravy František Petrtýl,“ připomněl dopravní expert Jan Vachtl.Při jednání signatáři memoranda hovořili také o budoucí integraci Voticka do Pražské integrované dopravy.

Shodli se při tom, že pro občany regionu bude více než žádoucí, aby na votickém nádraží rychlíky linky R17 zastavovaly a současně na ně navazovaly autobusové spoje z Votic i celého Voticka.

„Došlo by tak ke vzniku významného železničního uzlu s parkovištěm P+R, který by mohli cestující využít k rychlé dopravě do Prahy i do Tábora a to pouze na jednu jízdenku,“ dodal Jan Vachtl.