„Vstup nového provozovatele byl pro oddělení doslova živou vodou. Rázem jsme mohli opět pracovat na evropské úrovni,“ vzpomíná Jaroslav Kopenec, který je primářem dialyzačního střediska Fresenius NephroCare v Benešově od jeho vzniku v roce 1989.

Díky zázemí předního poskytovatele dialyzační péče v České republice mají benešovští pacienti, kterých se měsíčně vystřídá až 700, k dispozici nejmodernější technologie a vysoký komfort. Mohou sledovat televizi, využít wi-fi, své obtíže mohou diskutovat s psycholožkou nebo sociální pracovnicí a pro otázky kolem jídelníčku a pitného režimu je jim k dispozici nutriční terapeutka.

Ale začátky poskytování služby umělé ledviny, která zahájila provoz 7. června 1989, nebyly nijak bombastické. Jeho vznik byl osobní iniciativou tehdejšího ředitele nemocnice Jiřího Khuna. Po jeho smrti provoz dobudoval další lékař Vladimír Plechač. Středisko začínalo provoz se dvěma dialyzačními přístroji, od začátku roku 1990 přibylo dalších pět a v roce 1996 bylo oddělení ve spolupráci s dalším ředitelem nemocnice Pavlem Drábkem rozšířeno na osm dialyzačních lůžek. V této podobě fungovalo až do července 2006.

V tu dobu přešlo pod společnost Fresenius Medical Care a zařadilo se do celosvětové sítě dialyzačních středisek NephroCare. Od září roku 2007 pak působí v nových prostorách od základu rekonstruovaného původního pavilónu správní budovy nemocnice Benešov. Jeho součástí je i nefrologická ambulance, která připravuje pacienty na dialýzu nebo k transplantaci ledviny a eviduje přes tisíc pacientů.

„Za celou dobu existence benešovského dialyzačního střediska podstoupilo transplantaci ledviny více než sto zdejších pacientů. Jsme zastoupeni mezi středisky s procentuálně nejvyšším podílem pacientů zařazených v čekatelské listině na transplantaci ledviny ze všech dialyzovaných pacientů,“ dodal Jaroslav Kopenec.