Co dál? Podobnou otázku teď řeší děti, které příští rok v červnu natrvalo opustí lavice základních škol. Výběr dalšího studia jim může usnadnit dvoudenní Přehlídka škol 2007, kterou každoročně organizuje zdejší úřad práce ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou.
„Přehlídka je určená žákům osmých a devátých ročníků základních škol, jejich rodičům, učitelům a dalším zájemcům, kteří hledají informace o studijních a učebních oborech. Přechod ze základní školy na střední stupeň vzdělání je vlastně první fáze profesní orientace člověka,“ uvedl vedoucí oddělení poradenství a rekvalifikace ÚP v Benešově Luboš Chalupecký s tím, že organizátoři přivítají osmadvacet středních odborných škol, učilišť a gymnázií z okresu Benešov i „přespolní“. „Letos se přehlídky poprvé zúčastní profesní poradce Krajského vojenského velitelství Praha, Armády České republiky,“ dodal Chalupecký.
Přehlídka škol pro nás znamená jeden z nejdůležitějších článků při náboru a zároveň možnost, jak děti a rodiče seznámit se školou, kromě Dne otevřených dveří,“ říká Jiří Kotouč, ředitel Integrované střední školy technické Benešov, která stála u samého zrodu této akce.
„Tenkrát jsme iniciovali, aby filozofie náboru se otočila a hlavní činnost prezentace se přenesla na burzu škol. V poslední době však některé školy základky opět obcházejí,“ dodal Jiří Kotouč.
Podle ředitele Střední průmyslové školy Vlašim Zdeňka Krejči je tato již tradiční akce velmi důležitým momentem, mezníkem v náborovém období, neboť zájemci mají možnost prvého skutečného kontaktu s oslovenou školou. „Krátce po burze škol pořádáme Den otevřených dveří, kde zaznamenáváme devadesát procent lidí, kteří přijdou na základě burzy,“ říká ředitel vlašimské průmyslovky.
Kromě panelů s informacemi o jednotlivých studijních a zahraničních programech představí VOŠ a Střední zemědělská škola Benešov výrobky studentů z oblasti zahradnictví a potravinářství. „Přehlídka škol je pro nás velice důležitou akcí. Zájemci se mohou aktuálně zeptat, na to, co je zajímá. Benešovská burza není jediná, kde se prezentujeme, neboť si myslíme, že naše nabídka je tak jedinečná, že se musíme zviditelnit v rámci celého Středočeského kraje,“ uvedla ředitelka Ivana Dobešová.
Přehlídka škol 2007 se koná v KC Karlov Benešov ve dnech 7. a 8. listopadu od 9 do 19.hodin.