I pro tento školní rok se zdá být avizované ukončení provozu Dětského domova se základní školou a školní jídelnou Načeradec zažehnáno.

Vyplývá to ze zprávy Jany Holíkové, pracovnice odboru vnějších vztahů a komunikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v které uvádí, že vše bude záležet na počtu dětí s ústavní nebo ochrannou výchovou a tím i potřebě lůžkové kapacity. Nicméně upozorňuje na to, že v současné době se nedá s určitostí říct, zda bude domov dále existovat, ať již v této nebo jiné podobě.

„V případě, že by byl DDŠ Načeradec zachovaný, musí splňovat podmínky dané zákonem o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních,“ uvedla Holíková a dodala, že se nyní chystá optimalizace celé sítě dětských domovů se školou a také diagnostických a výchovných ústavů.

„Co se týká hygienického hlediska od doby, kdy načeradecký DDŠ splnil všechny požadavky týkající se hygienických norem se nic nového neudálo. A to prakticky a ani legislativně. Takže stručně řečeno, stav areálu v Načeradci po hygienické stránce nebrání tomu, aby byl provoz tohoto školského zařízení zachován,“ dodala Blanka Kučerová, vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Benešov.