A to i přes skutečnost, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) uvažovalo o zrušení provozu domova právě k tomuto datu, s termínem dokončení ekonomických a dalších záležitostí do prosince letošního roku.

Jak uvedla Jana Holíková, pracovnice odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT, původní termín zamýšleného ukončení provozu načeradeckého dětského domova k 30. červnu 2011 není reálný. „Navrhovanou transformaci čeká revize a z ní vyjdou návrhy na případné změny. Ty se očekávají zhruba do konce tohoto školního roku,“ dodala Holíková.