„Děti jsou převážně z naší obce,“ připomněl starosta Ostředka Marek Škvor s tím, že právě takový typ školského zařízení o obce, od uzavření mateřské školy před mnoha lety, velmi chyběl. Dětská skupina má pomáhat a pomáhá nejen samotným rodičům, kteří díky ní mohou do zaměstnání, ale také k socializaci samotných dětí.

Obec získala na vytvoření dětské skupiny a provoz po dobu dvou let dotaci téměř 2,7 milionu korun z Operačního programu Zaměstnanost. Jejím účelem je zrovnoprávnění žen a mužů ve všech oblastech, tedy například i přístupu k pracovním příležitostem a kariérnímu postupu nebo sladění pracovního a  soukromého života či ujednocení výše odměn za stejnou práci u mužů a žen.

„Naším záměrem je požádat i o dotaci na pokračování provozu dětské skupiny. Výzva by měla být vyhlášena Ministerstvem práce a sociálních věcí někdy v březnu, jsme na podání žádosti připraveni už nyní,“ dodal starosta Ostředka Marek Škvor a připomněl ještě, že vznik zařízení na konci roku 2017 podpořila částkou 300 tisíc korun také pražská soukromá společnost zabývající se pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.